Kontakt oss

Vær oppmerksom på at henvendelser til Garantiordningen for skadeforsikring blir behandlet i samsvar med bestemmelsene i offentlighetsloven (lov 19. mai 2006 om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd). Dette betyr at du må regne med at innholdet i meldingen din vanligvis vil kunne bli offentlig tilgjengelig.

 

Garantiordningen for skadeforsikring
c/o Finanstilsynet

Postadresse
Postboks 1187 Sentrum
0107 Oslo

Besøksadresse
Revierstredet 3
0151 Oslo
Sentrum

Kontaktperson
Ole-Jørgen Karlsen
Tlf. 22 93 98 00
E-post: post@garantiordningen.no