Regelverket som styrer garantiordningens virksomhet.

Skadeforsikringsselskapenes garantiordning skal bidra til å sikre utbetaling av krav som følger av avtale om direkte skadeforsikring, til sikrede og skadet tredjemann.
Garantiordningens formål er å forhindre eller redusere tap for privatpersoner og mindre- og mellomstore virksomheter dersom deres forsikringsselskap ikke er i stand til å innfri sine forpliktelser. For mange forsikringstyper må du selv dekke en egenandel.
Garantiordningen yter ikke bidrag for å unngå at et forsikringsselskap kommer i vanskeligheter, og vil først bli involvert etter at et forsikringsselskap er satt under offentlig administrasjon.

Les mer.

Finansforetaksloven kapittel 20 angir rammene for garantiordningens virksomhet. Du finner lovteksten her.

Finansforetaksforskriften kapittel 20 gir ytterligere regler om bl.a. hvilke forsikringsselskaper som er medlem av garantiordningen, hvem som dekkes, hvilke typer forsikringskrav som er dekket samt egenregning for vise typer forsikringskrav. Du finner forskriftsteksten her.

Publisert: 13.04.2015