IFIGS

Garantiordningen er medlem av IFIGS, den internasjonale paraplyorganisasjonen for forsikringsgarantiordninger.

Du finner mer informasjon om IFIGS på deres hjemmeside.

Publisert: 10.04.2015