Kunde i utenlandsk selskap?

Norske selskaper og selskaper fra EØS-området med filial i Norge er medlem av Garantiordningen.

Utenlandske selskaper uten filial i Norge, som driver såkalt grenseoverskridende virksomhet, er ikke medlem. Kunder i disse selskapene er dermed ikke dekket av den norske garantiordningen. Er du kunde i et slikt selskap, bør du kontakte selskapet eller forsikringsformidleren din. De kan fortelle deg om det er en garantiordning i selskapets hjemland, og om du er dekket der.

Publisert: 28.04.2017