Om oss

Garantiordning skal bidra til å sikre utbetaling av krav som følger av avtale om direkte skadeforsikring, til sikrede og skadet tredjemann. Garantiordningen ledes av et styre bestående av fem medlemmer med personlige varamedlemmer. Kongen oppnevner medlemmene, varamedlemmene og utpeker styrets leder. Oppnevningsperioden er fire år. Styrets oppgaver vil primært være å administrere eventuelle utbetalinger fra ordningen dersom et medlemsselskap ikke er i stand til å oppfylle sine forpliktelser.

Regnværsdag

Finanstilsynet er styresekretariat for ordningen.

Garantiordningens styre oppnevnes av Finansdepartementet. For perioden frem til 31. mars 2020 består styret av:

Bjarne Borgersen partner Borgersen & Partners AS 31.03.2020 leder
Leif Helmich Pedersen partner Borgersen & Partners AS 31.03.2020 varamedlem
Hege Hodnesdal siviløkonom Finans Norge 31.03.2020 medlem
Harald Lund Fredriksen advokat Sparebank 1 Gruppen AS 31.03.2020 varamedlem
Jørn Henry Hammer advokat Gjensidige Forsikring BA 31.03.2020 medlem
Tone Haugervåg Hjulstad jurist Tryg Forsikring 31.03.2020 varamedlem
Runa Kristiane Sæther seksjonssjef Finanstilsynet 31.03.2020 medlem
Tor Runshaug Foss jurist 31.03.2020 varamedlem
Erik Lind Iversen pensjonist 31.03.2020 medlem
Trude Myklebust stipendiat Universitetet i Oslo 31.03.2020 varamedlem